Afdrukken
wimlijst.png
 
Taalpodium Emmen (STEM) heeft bekend gemaakt wie de jaarlijkse wedstrijd om het Nederlands Kampioenschap Light Verse Dichten heeft gewonnen. De winnaar is Wim Meyles!
De redactie van Het vrije vers feliciteert Wim zeer uitbundig met deze bijzondere prijs!
 
Tweede werd de winnaar van vorig jaar Christiaan Abbing. Ook hartelijk proficiat, Christiaan.
Derde dit jaar is Jaap Bakker die wij natuurlijk ook zeer ruimhartig feliciteren. 
Een mooie opsteker dat de drie bekroonde dichters actieve forumleden zijn van het enige Nederlandse podium voor verse! 

Anders dan de voorgaande jaren kon de finale door corona helaas geen doorgang vinden. De jury heeft dit keer de winnaar aangewezen op basis van de ingezonden verzen, dus zonder voordracht en extra gedicht. 
 
De komende dagen worden deze drie dichters op Het vrije vers in het zonnetje gezet met een door hen ingezonden gedicht. Zoals ieder jaar verschijnt er een bundel met de beste inzendingen voor de wedstrijd.
Lees hier hoe de bundel Lichtvoetig IV te bestellen is.
 
Jurylid Nicolette Leenstra schreef onderstaand juryverslag, getiteld 'Het woord van het jaar en de zin van het leven' (d.i. de titel van een gedicht van de winnaar)
 
De laureaten in de Top Drie beheersen vanzelfsprekend het Light Verse ambacht.
Zij zijn Plezierdichters in de ware zin des woords, zoals Drs. P dit métier voor ogen heeft gehad. 
Dit komt tot uitdrukking in de techniek: een vlekkeloze vorm, een consequent metrum, een verrassend  rijmgebruik. 
Terwijl alles smaakvol dient te blijven.
Men hoede zich voor flauwiteit of cliché.
De ware Plezierdichter is streng, zo niet meedogenloos, ten opzichte van eigen geniale inventies.
Verder strekt tot aanbeveling: een flinke dosis gekte en lichtzinnigheid.
Zodoende zijn in de finale humor en originaliteit beslissende criteria.
De jury heeft genoten (en soms gehuiverd) van alle woordspelingen, dubbelzinnigheden, onverwachte wendingen.
Met dank aan de Stichting Taalpodium Emmen en  alle deelnemers.