JongeAlver
Wikimedia Commons
 
Er zaten eens drie eendjes
Tezamen op een tak
Hun oom is wel herkenbaar
Aan zijn matrozenpak
 
Ze zaten daar te vissen
De waterspiegel vlak
Totdat een vis ging bijten
De lijn van Kwak stond strak
 
Hij kwaakte van genoegen
Maar ach, de hengel brak
De vraag was welke vis toch
Ontketende die krak
 
Het bleek al snel een alver
Die hier een stokje stak
Voor al te groot vooruitzicht
Op borden vissenprak
 
Het beestje zwom verbeten
Maar werd al vrij snel zwak
Zo'n halve hengel slepen
Dat gaat niet met gemak
 
Dus Kwak sprong in het meertje
Zwom als een maniak
Zo pakte hij het visje
Dat blubde: "Waddefak"
 
Nadat de vis onthaakt was
Nam hij het woord en sprak
En gaf aldus de visser
Van onder uit de zak:
 
"Koop eerst goed spul, jij peteend
Of heb je daaraan lak?
Naast dokteren, is vissen
Geen hobby, maar een vak!"
 
Wat is, mijn beste kinders
Moraal van deze bak?
Laat u niet in met alvers
Vooral niet die van Kwak!
 

Log in

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Zoeken

Forum Recent

Uit het archief

Van de bovenste plankEr ligt een gedicht op de bovenste plank
Te hoog en nog niet voor het grijpen
Het hoort echt te kloppen qua metrum en klank
En moet dus nog eventjes rijpen

Het loopt hier en daar nog wat kreupel of mank
De dichter probeert het te slijpen
Opdat het niet klinkt zoals kattengejank
Wanneer ze die nachtelijk knijpen

De volgende dag is het eindelijk klaar
En dan mag de lezer het lezen
Al blijkt het qua inhoud niet moeilijk of zwaar
Het mag er wel degelijk wezen

Hoe light het ook is het zit knap in elkaar
Terecht wordt de maker geprezen(Uit de nieuwe bundel Terwijl de tijd )