Het vrije vers

Voor en door plezierdichters

Omdat light verse lééft
Even een overpeinzing voor degenen die hun schoenen binnengehaald en de schoorsteen afgesloten hebben.
Kapoentje. Gecastreerde haan, hahaha.
Sinterklaas is een gecastreerde haan. Ja, dat weten we nu wel.
Waarom dit lied? Het was eigenlijk half een spotliedje, dit versje, maar waarom kapoentje? Verwijzing naar het celibaat wordt dan gezegd, maar het is iets minder simpel al zal het wel kloppen; kapoentje was ook een spotnaam voor joden vanwege hun besneden zijn.
Maar wie kwam op het idee de goede sint voor kapoen uit te maken? Dat is eenvoudig te beantwoorden: jan en alleman. Want de associatie met Klaas Kapoen lag voor de hand en die kende iedereen. Klaas Kapoen was de naam van een stripheld uit die tijd, een booswicht, bekend van de prenten van Brepol  en meer mensen werden voor Klaas Kapoen uitgemaakt. Er bestaat een versie uit 1905 van Sinterklaas kapoentje waarin hij Klaaskapoentje wordt genoemd en in  het volgende fragment van Hendrik Conscience uit Eene stem uit het graf van rond dezelfde tijd blijkt hetzelfde. Geniet er maar eens lekker van; zonder kinderen en met een stuk speculaas en warme chocolademelk kom je helemaal in de sfeer:

 

" Daar is, bijvoorbeeld, M. Spoormans, onze brouwer, mijn oude vriend, de vlijtige kerkmeester; die heeft slechts éénen zoon, zijne hoop en, tot voor een paar maanden, zijne vreugde. De ongelukkige jongeling heeft Magdalena gezien en is betooverd geworden door den duivel, die uit hare zwarte oogen kijkt. Nu is de verdwaalde gansch op den hol geraakt; hij veracht zijns vaders gebeden en raad, en zit halve nachten te Meerhout in den wijn tot over het hoofd, en met liederlijke gezellen zijns vaders duur gewonnen geld in slemperij te verkwisten. Ik ben gelukkig, Klaas, dat men uwe zaak bij mij erger gemaakt heeft dan zij is Nu zijt gij verwittigd. Beloof mij, dat gij het gevaarlijk vrouwmensch zult ontwijken, nimmer nog een woord met haar zult wisselen..... Kom, beloof het mij.’
‘Ik beloof het, heer pastoor,’ mompelde de ondermeester schier onhoorbaar, als wilde de verbintenis hem niet zonder geweld over de lippen.
‘Ga nu in vrede, mijn zoon, en dank God, dat Hij u voor erger kwaad heeft behoed.’
Klaas Bol haastte zich de kamer te verlaten en liep in allerijl door den gang, uit schrik dat Katrien, de meid, hem nog met hare harde spotternijen aan het lijf zou gaan.
Inderdaad, hij hoorde haar van uit de keuken roepen: ‘Welnu, welnu, Klaas Kapoen, hoe maakt.....?’
Maar hij was de deur uit en vluchtte achter de kerk weg."

 

 

 

 

Log in

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Forum (recent...)

Uit het archief

Voor de klas

Etterende pestkoppen, krijtstof op je trui
Ziektekiemen in de lucht, valse jongenlui

Zware ouderavonden, altijd eigen brood
Slepen met je boekentas, weer een leerling dood

Hoge stapels nakijkwerk, schreeuwen in de klas
Zweet en deo ademen, altijd krap bij kas

Dyslexie of hoogbegaafd, krijtjes weggepakt
Geen respect voor ouderdom, leerstof afgevlakt

Regels worden opgelegd, halve klas haalt vier
Vechtpartij in fietsenhok, veel te veel papier

Eindeloos vergaderen, klaslokaal vol troep
Werken in het onderwijs, wat een mooi beroep

 

Uit Opgesomd staat netjes, minibundel met opsommingen. Verschijnt volgende week in een No smocking machine.

 

Koop koop koop