Het vrije vers

Voor en door plezierdichters

Met Forum, Vorm én Vent

Schokgolf door schrijversland:
Mulisch is heengegaan
Menigeen eert hem
Als was hij een reus

Hoe het ook zij, hij had
Ontegensprekelijk
Van alle schrijvers
De machtigste neus

Log in

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Forum (recent...)

Uit het archief

Koop koop koop