Het vrije vers

Bevrijd van vormloosheid

Omdat light verse lééft

  
 

Zejel

 

‘Goed, ik heb je klaargekregen

Nu ben je wellicht genegen

Om te horen wat ik tegen

Langer omgaan met je heb

Had je nou één handicap:

Maar je tanden zijn al nep

En je vlechten aangeregen

En je borsten siliconen

En je spieren die vertonen

Het bewijs van groeihormonen

Ook je botoxlippen stegen

En bewegen voor geen fuck

Je lijkt sprekend Katrien Duck!

Nou, niet sprékend; een geluk!

Nee, van alle hellevegen

Is er geen zó volgespoten

En van al mijn echtgenoten

Was er geen, zó zeer ontsproten

Aan het brein van Van Helwegen

Dus ik voel mij zwaar bedrogen!’

 

‘Heb ik tegen jou gelogen?

Ik zei, toen je eens bevlogen

In mijn armen was gelegen

Door mijn schoonheid zwaar verblind:

‘Piet, ik ben een onecht kind’

Ware woorden! Dus ik vind

Dat ik jou niets heb verzwegen’

Spanje? Wat doen we nu opeens in Spanje? Dat zal ik uitleggen. We moeten op onze reis natuurlijk ook Afrika aandoen, een reusachtig continent waar vast ook wel gerijmd wordt en Spanje is een springplank waar we ons rustig kunnen voorbereiden en proviand inslaan en gidsen huren. En aan de hitte wennen. Mooie gelegenheid ook om aandacht te besteden aan de Zejel, een niet zo ingewikkelde vorm, zoals het voorbeeld bewijs.
Je begint met een drieregelige strofe  aaa (de  mudanza)  en vervolgt met bbba/ ccca/ddda enzovoort, ad infinitum indien gewenst.
Normaal wordt spreektaal gebruikt en gebruikelijk zijn 8 lettergrepen, maar het voorschrift luidt eigenlijk acht, met de zevende als laatste beklemtoonde, wat een trochee veronderstelt als ik het goed begrijp.
Het doet me denken aan Archibaldus van Oostzaan, de Nederlandse Don Quichote, afgezien van het rijmschema (je weet toch wel dat je bij de e-books een gratis boekje over deze held vindt?).
  
Ik zie vingers, en inderdaad,  ik heb me niet gehouden aan de strofenindeling van 3/4/4/4 enz. in mijn voorbeeld; dit omdat het een voortdurende monoloog betreft en omdat ik anders aan het eind van de eerste strofe enjambement had moeten toepassen en een fatsoenlijk mens doet dat niet, tenzij gedwongen door de nood der tijden, of afpersing, of in de hoop dat niemand het ziet.

En om vast een voorproefje te geven van Afrika: er bestaat een versvorm in het Swahili, de utendi (meervoud tendi) , of misschien tenzi ( meervoud utenzi) want het woorddbegin in Swahili wil wat: het Swahili-woord voor Swahili is Kiswahili, dat je maar weet wat je te wachten staat in dat donkere continent.
Hoe dan ook, de utendi/tenzi bestaat uit vierregelige strofen van 8 lettergrepen met het rijmschema  aaab/cccb/dddb enz. en is dus niets anders dan een zejel zonder mudanza.
En zo sla ik dan twee vliegen in één klap en scheelt me dat weer een hoofdstuk.

Log in

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Forum (recent...)

Uit het archief

SwswWfn! Knst vqs nmbh k mdlws?

Lvgjdlg Nmssmszv

Bvcd cvd bbg swsw

Vvbf rdfg kjlm wsdrdcf

 

Bvnm lk; sds bvnh kl mnj

Vfdkbmskxnmlpvb

Mnj wdswf yhtjjnhkf

‘Cmnhgffdrh’ bgnfhrn

 

Vandaag is de sterfdag van Lt. Col. James Mortimer (1870-1916, sommige bronnen noemen 15 september), bedenker van de Mortimercode, in ons land bekend bij een handjevol oud-Indiëgasten.

Mortimer bedacht de code tijdens het beleg van Mafeking in de Boerenoorlog voor koeriers die door de omsingeling braken en de Boeren zijn er nooit in geslaagd onderschepte berichten te ontcijferen.  
Tijdens het beleg van Singapore door de Japanners in de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Engelsen de code o.a. voor berichten aan door de Nederlands-Indische regering uitgeleende marechausse-eenheden, die achter de linies opereerden en zo kwam het in gebruik bij het KNIL.
Tijdens de politionele acties, voornamelijk bij het Korps Speciale Troepen van kapitein Westerling.
Het blad Tong Tong heeft in de jaren zestig van de vorige eeuw bij wijze van curiositeit een heel artikel hieraan gewijd, volledig geschreven in de Mortimercode. Geen van de lezers slaagde erin het te ontcijferen.

Drs. P heeft in Het Rijmschap (p. 158) een acrostichon opgenomen in de Mortimercode (Bvhdtvdzndze) van een tamelijk schunnige aard; hij zal er op vertrouwd hebben dat toch niemand het zal ontraadselen. Waarschijnlijk heeft hij kennis genomen van de code tijdens zijn periode in Indonesië; de sociëteit De Harmonie die hij daar bezocht werd ook gefrequenteerd door oud-kolonialen die daar waren blijven hangen, waaronder nogal wat avontuurlijk aangelegde oud-medewerkers van de Nederlandse inlichtingendiensten.

Een tip voor wie een poging wil wagen: Mortimer ging bij het maken van de code uit van het blindsimultaanschaken

Koop koop koop