Bewerkelijk schakelrijm/refreindicht, een villanelle in een terza rima vorm, vandaar de naam. Aantal regels: 5 x 3 + 4. Elke tweede regel duikt aan het slot van de volgende strofe weer op. De eerste en laatste regel van de eerste strofe zijn de 2e en 4e van de laatste, of de 3e en de 4e.


Rijmschema

A1BA2 bCB cDC dED eFE  en dan fA1FA2 of fFA1A2


Overige informatie

 

Moord en doodslag
 
Mijn vader kocht een grote bak van glas
De televisie bleek te moeten wijken
Wat schijnbaar niets dan moord en doodslag was
 
We waren in een winkel vissen kijken
Mijn vader zei: ‘Wijs jij de mooiste aan?’
De televisie bleek te moeten wijken
 
Want op het kastje kwam die bak te staan
De strak geknoopte zakken mocht ik dragen
Mijn vader zei: ‘Wijs jij de mooiste aan?’
 
Ik worstelde intussen met m’n vragen
Terwijl ik snelle vissen gadesloeg
De strak geknoopte zakken mocht ik dragen
 
Mijn vader zei: ‘Voer jij ze morgenvroeg?’
Ik dacht aan series die ik straks moest missen
Terwijl ik snelle vissen gadesloeg
 
Die morgen sporen bloed en halve vissen
Mijn vader kocht een grote bak van glas
Ik dacht aan series die ik straks moest missen
Wat schijnbaar niets dan moord en doodslag was
 
-----------
René Turk, uit de bundel Lichtvoetig V

 

Log in

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Zoeken

Forum Recent

Uit het archief

Polderman of Niehe?

Wanneer was nomen veger omen?
Was boerser ooit een boerenmeid
talentloosheid een harder feit
zelfs in mijn akeligste dromen?

Geef mij maar Ivo Niehe’s gloed
zijn blijdschap en spontaniteit
zijn stijl en zijn persoonlijkheid
zijn onbevangenheid en moed.

Zoiets kan boeren niet bevallen.
Zij gaan zo’n man eens mores leren.
Proleten houden niet van heren.
Zij gaan hem pletten met zijn allen.

Zij zullen hem wel kleiner krijgen.
Het deurp tapt vreugdeloze grappen
om hem het maaiveld in te trappen.
Hij moet in alle talen zwijgen.