Afdrukken
Leraar
Pixabay
 
Door harmonie van englenzang
bezield tot inspiratie
schiep God in grootse scheppingsdrang
de kroon op Zijn creatie.
 
Een wezen boven mens en dier
volmaakt en onwaardeerbaar,
een symfonie van lijn en zwier
Gods meesterstuk: de leraar.
 
En Satan zag vol afgunst neer
op zoveel geest en gratie;
riep al zijn machten in 't geweer
tot tegen-topprestatie.
 
Hij zocht en vond een tegenstuk
in 't kwade zonder weerga,
en schiep, vervuld van hels geluk,
zijn oeuvre: de collega.
 
naar ’t Frans
Ter nagedachtenis aan John O’Mill (Johan van der Meulen)
11-01-1915 – 13-09-2005
Uit: Lyrical Laria, Uitg. Andries Blitz bv 1959