De brief, op perkament, lag achter glas in een vitrine.
Geschreven, lang geleden, door een erudiet persoon.
Ik las hem en ik werd terstond getroffen door de toon.
Slinks lichtte ik het glas op, met vrijmoedige routine.
 
Direct kwam een suppoost woest schreeuwend op mij afgelopen.
Hij sloeg me in de boeien, nam me mee naar een kantoor
waar ik werd onderworpen aan een agressief verhoor.
Of ik er met een geldstraf af zou komen mocht ik hopen…
 
Ik vroeg de man: Blijf ik gevangen nu of mag ik vrij?
Over de bladzijden bewegen, enkel met mijn ogen
is naar mijn overtuiging toch geen daad van barbarij.
Ik weet heel goed, die brief vertegenwoordigt een vermogen.
Vergeef me, mijn belangstelling werd plots te groot voor mij
en ik werd als het ware die vitrine in gezogen.
 
Moraal: lijdt u eens bovenmatig aan nieuwsgierigheid,
bevredig die, gehandschoend liefst, alleen, na sluitingstijd.
 
 
Dit is het gedicht dat Bart Adjudant, als een van de genomineerden van de Willem Wilmink Dichtwedstrijd 2024, vanmiddag voordraagt in Almelo. Met dank aan Bart dat Het vrije vers het nu al mag plaatsen!

 

Log in

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Zoeken

Forum Recent

Uit het archief

Nog een schaapGeschreven voor Ted van Lieshout bij het verkrijgen van de Theo-Thijssenprijs:HIEP HOI, riep 't schaap Veronica. Ted heeft de prijs gewonnen!
De grote Theo Thijssen-prijs, voor inzet en talent!
En, zegt hij zelf, met óns is het ooit allemaal begonnen...
Hoi! Er is vast geen ander schaap dat zo'n beroemdheid kent.
 
Die Ted! zeiden de dames Groen. Wij hebben 't ook gelezen.
En weet u dat ons Annie ooit diezelfde prijs eens kreeg?
Zij was de allereerste en ze werd enorm geprezen
om haar Nieuwe Impulsen, toen ze 't podium besteeg.
 
We zijn toen naar Den Haag geweest, met onze eerste oto.
We mochten op de voorste rij. De dominee in frak
en wij met dure hoedjes. Er is ergens nog een foto...
Maar zo te zien heeft Ted geen geld voor een fatsoenlijk pak!
 
Hij heeft, zo sprak de dominee, een Rijk Innerlijk Leven.
Dat had hij reeds als jongeling en nu heeft hij het nog.
Geen wonder dat hij zoveel fraaie werkjes heeft geschreven.
Eertijds al constateerde ik: Er Zingt Iets in dat joch.
 
't Is weinigen gegeven zo'n talentje te herkennen...
En nu staat er in Trouw: Hij biedt ons Hoop. Dat doet mij deugd.
Ik ga Ted schrijven! riep het schaap. Zijn hiero ergens pennen?
Ziet, zei de dominee ontroerd. Hij Inspireert de Jeugd.
 
Wie weet, juffrouw Veronica, wordt u ook literaat? 
Maar nu een glaasje port, want zo meteen komt Sesamstraat.