wolven
Wikimedia Commons
 
Die scooters, fatbikes, rapmuziek
Geschreeuw naar hartelust
Ik wou dat ik twee wolven was
Dan kreeg ik hier wat rust

 

Groen en geel
 
In Nice op zondag dan pakt officieel
Girmay het groen en Pogacar het geel
Maar ik, zei Henk (hij zat weer wat te kniezen)
Pak daar alleen m'n koffer en m'n
Biesse
 
 
Wat vorig jaar tijdens de start van de Tour de France begon met een zelfstandige wielertopo van Maarten van Petersen groeide in recordtempo uit tot een topovervolgserie van maar liefst honderden exemplaren. De lotgevallen van wielerknecht Henk en zijn maatje Han brachten het tevens tot de bestsellerbundel ‘Tour de Henk’*.
Ook dit jaar schreven vele lightversedichters weer enthousiast mee aan de GirodiHenk en de reTourdeHenk avonturen op Het vrije vers en op Facebook.
* De ‘musthave’ bundel ‘TourdeHenk’ is nog steeds verkrijgbaar en hier te bestellen.
 
 
 
 
Henk heeft maar weinig op met drinkadviezen
En mag graag in de koers voor mixjes kiezen
Hij torst een Johnny Walker in zijn vestje
En aan het frame heeft hij een co
cola
 
 
Wat vorig jaar tijdens de start van de Tour de France begon met een zelfstandige wielertopo van Maarten van Petersen groeide in recordtempo uit tot een topovervolgserie van maar liefst honderden exemplaren. De lotgevallen van wielerknecht Henk en zijn maatje Han brachten het tevens tot de bestsellerbundel ‘Tour de Henk’*. 
Ook dit jaar schreven vele lightversedichters weer enthousiast mee aan GirodiHenk en ReTourdeHenk, de nieuwe avonturen van Henk en Han op Het vrije vers en op Facebook.
  
* De ‘musthave’ bundel ‘TourdeHenk’ is nog steeds verkrijgbaar en hier te bestellen:
 
 
Stratemakeropzeeshow
 
Zo ging dat dus: je zat voor de TV
en lachte om de poep-en-pies verhalen
De Telegraaf riep: mediavandalen
maar zong toch stiekemweg een deuntje mee
 
Haar “pfffllllrt!” zit in je brein als in beton
gevolgd – in hoog falset - door: “O, pardon!”
 
 
Erg
fijn
dat
jullie
dit
niet
stoort
want
schrijven
hoeft
niet
steeds
zo
strak,
het
gaat
ook
prima
woord
voor
woord,
vandaag
heb
ik
aan
regels
lak.
 
Zitten
Pexels.com
 
Verbitterd sprak de advocaat:
‘Uw vonnis is een gruweldaad,
het is een blunder van formaat
die mijn cliënt ontzettend schaadt.
 
Tabaksverslaving was zijn hel,
hij kickte af, geen kinderspel,
en nu stuurt u hem naar de cel!
 
De kerel is totaal gebroken,
want zitten is het nieuwe roken.’
 
 
schoothond
Copilot
 
Een Almelose schoothond is
ontroostbaar bij haast elke dis.
Wanneer hij naar zijn maaltijd kijkt
wordt hij wat schuchter en hij lijkt
bij elke hap emotioneel:
een brok heeft hij dan in zijn keel.
 
 
Die geile Voice-coach kreeg een jaar of twee
Dus Ali mag nu door naar celblok B
Na deze uitspraak is hij officieel
De allereerste draaistoelcrimineel
 
TheVoice
wikimediacommons, foto: Emin Allahverdi
 
 
ivodewijstaart
IB
 
Vandaag is Ivo de Wijs jarig. Hij is nu 79!
Het vrije vers feliciteert hem van harte en wenst hem een alleszins feestelijke, kostelijke, bruisende, gebaksrijke verjaardag toe!
 
Om aan te tonen hoe onmisbaar echte dichters zijn, en Ivo uiteraard in het bijzonder, een door ChatGPT gegenereerde ode! 
 
Een ode aan Ivo de Wijs
 
Vandaag vieren wij een man van allure,
Ivo de Wijs, een meester in taal.
Met jouw pen schep je schoonheid, puur en duur,
Je woorden galmen als een diepe echozaal.
 
Van sonnetten tot scherpe satires,
Jouw werk is een bron van vreugd’ en vermaak.
Met humor en wijsheid in je girons en lieren,
Geef je kleur aan elk papier en spraak.
 
In de wereld van woorden ben jij een held,
Met jouw gedichten, liedjes en proza.
Je hebt menig hart en geest geteld,
En ons verrijkt met jouw talige rozen.
 
Vandaag heffen wij het glas, vol respect en bewondering,
Op jouw creativiteit en nooit aflatende geestdrift.
Laten we toasten op jouw talent en verwondering,
En hopen dat je nog vele jaren schrijfsels ons gift.
 
Gefeliciteerd, Ivo, op deze bijzondere dag,
Moge je inspiratie nooit verdwijnen.
Met jouw werk als een altijd schijnende vlag,
Blijf je ons binden met woorden, fijn en vrij.
 
Zondagmiddag 14 juli treden weer twee lightversedichters bij Zomerveren van Kick van der Veer op in Theater de Liefde te Haarlem! Dat zijn Emiel Bootsma en Niek Kalberg.
 
Hoofdgasten om 14.30 uur zijn Les Amuses, bestaande uit zangeressen Daphne Groot, Eva Zwaving en Kirsten Berckx, en pianist Johan Hoogeboom. In de tweede voorstelling is de hoofdgast Frans van Deursen, onder begeleiding van pianist Leo Bouwmeester. 
 
Vandaag plaatst Het vrije vers alvast een voorproefje van wat Niek Kalberg o.m. zal laten horen!
 
boeniek
Pixabay
 
Er is weer eens een onderzoek gedaan
Wat zouden onze vaderlandse koeien
Nou eigenlijk bedoelen met dat loeien
En nu kan men het dier ineens verstaan
 
Zo spraken Bertha vijf en Lola zeven
Vooral over de kwaliteit van gras
En dat hun weide niet te vreten was
Er viel ook in de stal niets te beleven
 
Ze vonden het een idioot idee
Om mest te gaan verzamelen in zakken
Hoewel je dan wel lekker door kon kakken 
Hadden ze meer verwacht van BBB
 
En verder was het prietpraat en gebabbel 
Een praatje pot zoals ook bij de mens
Wat ouwebetten en als liefste wens 
Een beetje liggen en een verse knabbel
 
De wetenschap gaat het hier niet bij laten 
En richt zich nu op mekkeren en blaten
 
 
driekvanwissen
Wikimediacommons
 
Wij rijden deze Tour volledig clean,
Zo hebben alle wielrenners gezworen,
Hetgeen natuurlijk fijn is om te horen,
Maar toch wil ik het ook nog wel eens zien:
 
Voor elke renner die dit plechtig zwoer
Wordt heel de Tour de France een hele toer.
 
Overgenomen van: gedichten.nl 
 
Op 12 juli 1943 werd in Groningen Driek van Wissen geboren 
 
 
 
 
Zondagmiddag 14 juli treden weer twee lightversedichters bij Zomerveren van Kick van der Veer op in Theater de Liefde te Haarlem! Dat zijn Emiel Bootsma en Niek Kalberg.
 
Hoofdgasten om 14.30 uur zijn Les Amuses, bestaande uit zangeressen Daphne Groot, Eva Zwaving en Kirsten Berckx, en pianist Johan Hoogeboom. In de tweede voorstelling is de hoofdgast Frans van Deursen, onder begeleiding van pianist Leo Bouwmeester. 
 
Vandaag plaatst Het vrije vers alvast een voorproefje van wat Emiel Bootsma o.m. zal laten horen!
 
zoekendekat
Pixabay
 
Een zoekende kater uit Londen
Kan feilloos zijn drankzucht doorgronden
Hij zegt in de kroeg:
"Het is pas genoeg
Wanneer ik mezelf heb gevonden"
 
doordewolfgeverfd
 
Voor mij ligt Door de wolf geverfd, de nieuwe, licht verteerbare bundel van de bekende dichter, liedschrijver, componist en zanger Rikkert Zuiderveld (1947). Een prachtige, door Ark Media uitgegeven hardcover is het, geïllustreerd door niemand minder dan kunstenaar Marius van Dokkum. Op de cover prijkt een wolf die de vacht van een schaap met kleur bespuit. De wolf fluit, het schaap bloost en heeft een glimlach op zijn snuit. ‘Door de wolf geverfd’ is natuurlijk afgeleid van de uitdrukking ‘door de wol geverfd’, dat als predicaat aangeeft dat iemand ergens zeer bedreven in is. Dat kan zowel in positieve als in negatieve zin zijn. Bij een wolf kunnen we denken aan enerzijds de kracht en jachtvaardigheid, anderzijds de roofzucht. Het getekende schaap ziet er overigens geenszins schaapachtig dom uit, eerder geamuseerd…
 
Het boek herbergt ruim 400 humoristische, zesregelige diergedichten. Ze lijken op ‘trijntje fops’, de dierverzen die Kees Stip in de jaren 50 onder zijn pseudoniem Trijntje Fop introduceerde. Ruim vijftig ludieke illustraties in zwart-wit verluchtigen Door de wolf geverfd. De verzen zijn onderverdeeld in vijf hoofdstukken, waarvan de eerste twee, getiteld Van rococo tot roekoekoe en De karaokedil, in 2005 resp. 2006 als afzonderlijke bundels bij Uitgeverij Mozaïek verschenen. Binnen de hoofdstukken is het beestenspul op dierennaam gealfabetiseerd. Plezierig vind ik dat de bundel een inhoudsopgave met alle bezongen dieren heeft.
 
Het valt mij op dat Rikkert de verzen consequent ‘diergedichten’ noemt en geen ‘fops’ of ‘trijntje fops’, terwijl de globale vorm (tetrameter, gepaard eindrijm, plaatsnaam in het begin en pointe aan het eind) identiek is. De ‘Stipte’ versvorm is in de regel jambisch. Zuiderveld gaat aan de ene kant vrijer met de vorm van eigen diergedichten om – de bundel bevat ook trocheïsche exemplaren – anderzijds beperkt hij zich steeds tot sextetten, terwijl de verzen van Kees Stip variëren van (meen ik) twee tot zelfs achttien regels. Ook aan zijn ollekebollekes geeft Rikkert trouwens een eigen, Zuiderveldse touch door omissie van de witregel.
 
Uit het derde hoofdstuk komt het trocheïsche gedicht HAASJES, dieren die hier menselijke trekjes krijgen, het omgekeerde van Plautus Homo homini lupus est: de mens is een wolf voor de mens. 
 
‘Blijkbaar hebben heel wat haasjes
niet veel op met vakgarages,’
klaagt een haas in Villefranche,
‘want in plaats van onze branche
financieel te ondersteunen
gaan de meeste hazen beunen.’
 
Het humoristische effect berust in veel verzen op toevoeging of weglating van slechts één letter, waardoor nieuwe samenhangen ontstaan alsook grappige neologismen. In de bundel kom ik schitterende trouvailles tegen als: rauwverwerking, deprimeerkoet, folklorebrood, volksverkakkerlakkerij, dodododelijk, vogeltrekharmonica en alligarollator! 
Gebonden dichters houden niet van vulwoorden, woorden die redundant zijn en uitsluitend gebruikt worden om het metrum kloppend te krijgen. Zuiderveld is ook niet van de stoplappen, maar soms bezondigt hij zich daar toch aan:  
 
LAPJESKAT
 
Een lapjeskat in Overschie
met veel talent voor poëzie 
schrijft aan zijn lezertjespubliek
‘Het moeilijkst vind ik de metriek,
vandaar dat ik mijn werk vaak oplap
met een ja soms toch wel stoplap.’
 
Door de wolf geverfd blaakt van geestige diergedichten. Zuiderveld schrijft met ‘vakkundigheid, vaart en vrolijkheid’, zo lees ik in de inleiding. De diergedichten verraden inderdaad taalkunst en dichtplezier; ze zijn intuïtief geschreven. Niet alleen is de bundel aangenaam om te lezen, maar deze inspireert en stimuleert tegelijk tot creatief denken, een niet te onderschatten vermogen in ons dagelijks leven.
Door het toegankelijke taalgebruik is de bundel voor een breed publiek geschikt. De gelaagdheid zit hem vooral in Zuidervelds vermogen de menselijke eigenaardigheden en onhebbeliijkheden in diergedichten vast te leggen en zo op luchtige en vermakelijke wijze het menselijk gedrag te becommentariëren en ridiculiseren. 
 
In het vierde hoofdstuk staat HAZELMUIS:
 
Een hazelmuis in Bazel hing
verslaafd voor de tv, welk ding
zozeer zijn muizenaandacht had
dat hij totaal niet sliep of at.
Zo stierf de arme hazelmuis
gekluisterd aan de bazelbuis.
 
Tot slot van deze recensie het welsprekende diergedicht SCHAAP, waaraan de bundel zijn titel ontleent.
 
Er loopt een schaap in wolfskledij
ontspannen op de Drentse hei.
Het diertje dat, aldus vermomd,
met grote zekerheid voorkomt
dat het door wolventanden sterft,
is blijkbaar door de wolf geverfd.
 
Hoewel de presentatie pas in september plaatsvindt en wel in het Marius van Dokkum Museum te Harderwijk, is deze musthave nu al verkrijgbaar, als hardcover en als e-boek! 
 
Rikkert Zuiderveld: Door de wolf geverfd 
Ark Media (2024), 208 pagina’s 
IBAN  9789033804373 
E-book € 14,38, Hardcover € 22,99
 
kleenex
Foto MvP
 
De een pakt kleenex uit een doos
De ander tissues uit een pak
Mijn vader haalde achteloos
Een linnen zakdoek uit zijn zak
 
Dan had je ook nog ome Koos
Die snoot zijn neus vaak in zijn jas
We wisten al een hele poos
Dat hij een vreemde snuiter was
 
erfgenaam
pixabay
 
Zijn tijd is om: mijn vader ligt op sterven.
Ik heb alleen maar broers die zich misdroegen,
een goede kans dat hij ze gaat onterven.
 
De oudste, delinquent tot in zijn nerven,
dient zich weer bij justitie te vervoegen,
zijn stok is reeds te kort voor nóg meer kerven.
 
Aan nummer twee valt niets meer te bederven,
hij zit óf in bordelen óf in kroegen,
zijn leven ligt door eigen schuld in scherven.
 
Mijn derde broer fraudeert en gokt met verve,
nooit had hij zin in zweten en in zwoegen,
onvindbaar voor de fiscus blijft hij zwerven.
 
Zo ga ik straks een kapitaal verwerven,
ik zie het als een onverdeeld genoegen.
 
joebiden
Wikimediacommons
 
Joe Biden, twijfelachtig
Ik zou het niet meer doen
Je bent al in de tachtig
Ga lekker met pensioen
 
Joe Biden, stap toch op vent
Je kunt veel beter gaan
Voordat je straks dement bent
En niet meer te verstaan
 
Joe Biden, hou nou op man
Je hebt je job gedaan
Maak ruimte aan de top, man
Voor Trump je gaat verslaan
 
Joe Biden, allemachtig
Je moet het niet meer doen
De wereld heeft waarachtig
Nu recht op jouw pensioen
 
 
Dit was een van de gedichten die Peter van der Vlis zondag bij Kick van der Veers Zomerveren voordroeg in Theater de Liefde te Haarlem
 
 
Gistermiddag, 7 juli, droegen Peter van der Vlis en ik voor in Theater De Liefde te Haarlem. 
Kick van der Veer had voor zijn Zomerveren geweldige artiesten als Alex Roeka en Fay Lovsky uitgenodigd. Ook was er het Klasje van Jan Boerstoel waardoor duidelijk werd dat het schrijven van goede liedteksten bepaald geen sinecure is! De twee voorstellingen waren uitverkocht. Natuurlijk is het ook altijd een waar genoegen om andere lightversedichters te ontmoeten en te spreken!
 
Op zondagmiddag 14 juli zijn er opnieuw twee Zomerveren in Theater de Liefde. Lightversedichters zijn dan Emiel Bootsma en Niek Kalberg. Om 14.30 uur zijn de hoofdgasten Les Amuses, bestaande uit zangeressen Daphne Groot, Eva Zwaving en Kirsten Berckx, en pianist Johan Hoogeboom. In de tweede voorstelling is de hoofdgast Frans van Deursen, onder begeleiding van pianist Leo Bouwmeester. Komt dus in groten getalen om hen een oorverdovend applaus te laten horen! De opnamen van 7 juli worden op 21 juli uitgezonden in Andermans Veren, 10-11 uur, Radio 5.
 
Een van de gedichten die ik voordroeg gaat over liefde, over onze onvolprezen liefde voor dieren, in het bijzonder voor varkens.
Morgen een zomerverengedicht van Peter op de voorpagina!
 
hoedeliefdegaat
 
Hoera we horen bij de beste vier
Van links naar rechts, heel Holland heeft plezier
Het elftal zal nu op een primeur hopen
En zet naar de finale de d
europe

 

verhuizer
Pxhere.com
 
Verhuizen leidt tot geestelijke schade,
ik ben een hedendaagse Sisyfus,
het lossen is een zware pokkenklus
en als je klaar bent, kun je weer gaan laden.
 
Wanhopig werd ik van die beide kwaden,
verdomd, ik sjouwde me het lazarus,
ik werd een zombie, een neuroticus,
want dwanggedachten kennen geen genade.
 
Tot mij een psycholoog werd aangeraden.
Wat was de tip van deze genius?
‘Met mindfulness vind jij je exodus.
Zeg steeds: “Laat los!” en eindig je blokkade.’
 
Door zijn onnozelheid ben ik de klos.
Ik denk nu duizendmaal: ‘Laad, los, laad, los.’
 
 
Gerrit Komrij
Wikimedia Commons
 
Als alle mensen op hun handen liepen
En ankers bleven drijven op de Rijn,
Als oesters ongehoorde dingen riepen
En naalden ons doorstaken zonder pijn,
 
Als kangoeroes in hemelbedden sliepen
En mummies konden zingen in hun schrijn,
Als piramiden soepel zouden zwiepen
En modderbaden geurden naar jasmijn,
 
Als reuzen gingen zwemmen in 't ondiepe
En er geen einde kwam aan dit refrein,
Dan hoorde ik een raamkozijn zacht piepen
En kuste jij me, dwars door het gordijn.
 
 
Ter nagedachtenis aan Gerrit Komrij, 30-03-1944 - 05-07-2012
Uit: Alle gedichten tot gisteren, De Arbeiderspers
 

Log in

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Zoeken

Forum Recent

Uit het archief

West BetuweWest Betuwe daar kon je dus op stemmen
Maar hij ging gister mooi niet over straat
Het gaat hem elke dag wat meer beklemmen
Hoe kennis van de taal verloren gaat

Zijn punt is even voor de goede orde
Hier moet toch echt een streep getrokken worden

( Hoofdredacteur Dikke van Dale stemt niet: West Betuwe mist koppelteken. Overigens is de correcte spelling 'Van Dale' en niet 'van Dale')