boerenfox
WikiMediaCommons 
 
De boerenfox, hij blafte luid,
soms leek het wel een dwangneurose,
het beestje moest er nodig uit.
 
Ik zat mijn broertje op de huid,
we ruzieden als de penoze,
de boerenfox, hij blafte luid.
 
Hij vloog eens door de onderruit:
een postbesteller in psychose,
het beestje moest er nodig uit.
 
Hij beet mijn moeder in haar kuit,
het dier en wij, een symbiose,
de boerenfox, hij blafte luid.
 
Zijn kopje scheef, een natte snuit,
er klonk gejank met tussenpozen,
het beestje moest er nodig uit.
 
Mijn vader nam een hard besluit,
- ik voelde mij een machteloze -
de boerenfox, hij blafte luid,
het beestje moest er nodig uit.
 

Log in

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Zoeken

Forum Recent

Uit het archief

Frits en Kee (Moderne ballade)

Piet Paaltjens
 
Zij heette Kee. Hij schreef zich Frits.
Zij zag wat scheel. Hij liep mank.
Een englenpaar. Maar zij erg bits,
En hij verschriklijk aan de drank.
 
Zo woonden ze in een lekke schuit,
Als twee marmotjes in hun hol.
Geregeld schold zij hem de huid
En dronk hij zich met bitter vol.
 
De tijd vliegt snel, vooral wanneer
De liefde 's levens zuur verzoet.
Hun koopren bruiloft kwam dus, eer
Het minnend paar het had vermoed.
 
In zijn verrassing leegde hij
Reeds 's morgens vroeg zijn tweede fles;
En van weeromstuit raasde zij
In ééns wel voor een week of zes.
 
Doch ziet! - Terwijl de teedre bruid
Haar eedle bruidegom en heer
Nog streelde, zonk opeens de schuit
Tot op de boom der stadsgracht neer.
 
Het water stroomde 't roefje in
En vulde in nog geen ommezien
Frits' lege fles, zijn gemalin
En ook hemzelve bovendien.
 
Toen taald' hij naar geen drinken meer,
En Keetje hield voorgoed de mond.
Dat was voor de allereerste keer
In hun gelukkig echtverbond.
 
Piet Paaltjens (Francois Haverschmidt)
14.2.1835 – 19.1.1894
Uit:  Nagelaten snikken,  De Arbeiderspers 1961