ploeter
Stable Diffusion
 
Je had dit jaar een nobel plan?
En daar kwam weinig vruchtbaars van?
Je zit vol spijt en zelfverwijt?
Bedenk dat niemand alles kan!
 
Mislukking hoort bij dit bestaan,
de tijd is kort voor wij vergaan
dus wees bevrijd van strenge vlijt
en modder lekker nog wat aan.
 
64
 
The Beatles zongen lang geleden ‘When I’m sixty-four’
En vierenzestig klonk voor ons destijds als hoogbejaard
Maar heden staat precies dat aantal kaarsjes op m’n taart
Ben ik nu oud? Mij dunkt, ik kan er best nog wel mee door
 
Zo zei het meisje bij de bakker tot mijn vreugd zo-even:
Ik had u hoogstens drieënzestig en een half gegeven
 
 
Ik wil dit jaar, mijn droomgewicht indachtig,
Van honderdtwintig weer terug naar tachtig
Dat moet met wat geduld te halen zijn
Als ik van nu tot half okto
Moed
 
 romance
Stable diffusion 
 
Ik min u teer, o lief, aanvallig wezen,
Vond maar mijn hart bij u ook wedermin!
Dra was de wond daarbinnen dan genezen.
Nu bloed ik dood om u, mijn zielsvriendin.

En evenwel ik wil daarom niet treuren,
Voor u te sterven, engel, is zoo zoet,
Zoo gij slechts nu en dan mij óp woudt beuren
Met éénen blik, wanneer ik u ontmoet;

Eén blik van meelij uit uw bruine oog
En in dien blik één enklen zilten traan.
Hierbij een doek om dien dan af te drogen.
Droog af, Margot, en laat mij stil vergaan.
(of) Voor Sint Niklaas bied ik dien doek u aan.
(of) 't Is een cadeau van uw vriend Jurriaan.
 
 
Ter nagedachtenis aan Piet Paaltjens 14-2-1835 - 19-1-1894
Uit: Nagelaten Snikken Uitg. De Arbeiderspers 1961
 
 
Een pissebed sprak laatst te Goor
Het spijt mij vriend, hier pas ik voor
Een feestje met urofilie
Dat schaar ik onder sodomie
Het bleek een grap hij mocht niet komen
Toch werd hij in de zeik genomen
 
pissenbed
Stable diffusion 
 
Men hing vaak aan mijn lippen als ik sprak
Dat gaf helaas een lelijk ongemak
Ik baal dus als ik weer eens in de gang slip
En uitglijd over mijn enorme
Hanglip
 
Goudvis
Freepik
 
In Gouda sprak een goudvis kloek:
‘Een echt kasteel is wat ik zoek.
Daarnaast wil ik voor méér plezier
een huisje met een mancave hier.’
Zijn vrouw zei woedend: ‘Denk erom!
Het wordt hier geen bebouwde kom!’
 
mendel
commons.wikimedia.org
 
Diep dacht de monnik Mendel na:
‘Ik kruiste erwten, nu de sla,
al kent die soort qua DNA
complexere genetica.

Ik ken het klappen van de zweep,
maar waar zit bij die krop de kneep?
God zegene ook deze greep.

Wordt het eureka of abuis?
Ik kruis de sla en sla een kruis.’
 

x
 
In dit onzalig tijdsgewricht
wordt onheil en venijn gesticht,
een hoop gescheld op schrift gesteld,
schofferen schijnt welhaast een plicht.
 
Een microblog is ras verveld
tot valven van online geweld.
Bij elk bericht een boos gezicht:
een digitale vuilnisbelt.
 
Nog even blijft het volk verknocht
en leiden clicks naar deze mix
van leugen, haat en achterdocht.
 
Maar mijden wij de weg naar X
en wordt dat krocht niet meer bezocht
dan blijft er lucht en verder niks.

 

Lichtegedichtendagmaarten
Ook kaartjes scoren? Dat kan HIER!

reuse
Stable Diffusion
 
In ons bedrijf, daar telt integriteit
Die zuiverheid wordt zeer door ons bewaakt
Dus samenwerking met die lul van Derksen
Marc Overmars Die Ali B. De heer Borsato
Is uiteraard door ons meteen gestaakt

Dit is een hergebruikvers, een vondst van (onze) Jaap Bakker!
 
 
teken
Wikimediacommons
 
Een jonge teek maakt in Lloret
van iedereen een mooi portret.
Van broer en zus tot achternicht:
ze schildert feilloos elk gezicht.
Zo hangen door het hele land
al vele teken aan de wand.
 
 
rollicky
 
Een schone maagd in Trinidad
zwom zomaar in haar blote gat
niet voor de show, maar meer omdat
'r 'n kwal in haar bikini zat.
 
Uit Rollicky Rhymes in Dutch and Double Dutch
 
 
Op 11 januari 1915 werd John O'Mill  geboren...
 
luchtballon
Stable Diffusion
 
Een ballonnier die laatst in Halle
Riep: ‘Kom er maar bij met z’n allen’
Betreurt dat idee
Daar hij boven zee
Meteen door de mand is gevallen
 
 
Elke dag vers
 
Vorige maand kwam van Rikkert Zuiderveld een nieuwe bundel uit: Elke dag vers. 365 liedjes, gedichten en meer.
Deze fraaie, kloeke uitgave (hardcover met leeslint!) bevat gebonden verzen zoals sonnetten en hiervan afgeleide vormen, trijntje fops,  ollekebollekes en aforismen. Niet alleen kostelijke light verse, maar ook ontroerende en serieuze gedichten.
De wervende tekst op de achterkaft mag er ook zijn!
 
Oneliners vol humor, sonnettines over bijbelse personages, creatieve ollekebollekes, ontroerende sonnetten, cabaretliedjes uit solovoorstellingen, plezierdichten en nog niet eerder verschenen kinderliedjes. Elke dag vers biedt een smakelijke verzameling van alles en nog wat van taalvirtuoos Rikkert Zuiderveld. De teksten zijn ingedeeld per week, maar kunnen ook naar keus of al bladerend genuttigd worden. Veel leesplezier gewenst met dit boek dat uitnodigt tot overpeinzing, een vreugdedansje of ontroering, maar meestal tot een glim- of schaterlach.
 
Een smaakmakende teaser uit de bundel vormt 'Sport'.
 
Advies om je gezondheid te bewaken:
sta op, beweeg, doe amateur- of topsport!
Ze zeggen dat het rustig in je kop wordt, 
het helpt je om 'je hoofd weer leeg te maken'. 

Dat klopt. Als men zo'n sportsman ondervraagt,
dan blijkt-ie daar vaak aardig in geslaagd. 
 
 
Rikkert Zuiderveld: Elke dag vers – 365 liedjes, gedichten en meer (Ark Media, 2023), 365 blz. € 24,99. ISBN 978-90-3380-3734
 

munchvuurwerk

 

 
Mijn liefdesleven was failliet
Ik vond de ware steeds maar niet
Van Trees, Carlijn tot Willemijn
Ik bleef weer achter vol verdriet
 
Het zou de volksaard kunnen zijn
Dat harde Hollandse venijn
Vandaar verliet ik dit gebied
En stapte hoopvol op de trein
 
Gelijk al in het gulle Gent
Heb ik mijn zielsverwant herkend
Mijn hart brak uit, ik juichte luid
Mijn queeste kreeg een happy end
 
Wat was ze mooi mijn Vlaamse bruid:
Haar taal nog zachter dan haar huid.
 
Vlaams Sonnet Kathleen hvv
Wikimedia Commons - Kathleen
 
three musketeers
PublicDomainPictures
 
"Ik tel tot drie, dan is het afgelopen!
Eenieder heeft een grens, ik trek hem hier"
Liep Aramis te briesen als een stier
Hij had dan ook behoorlijk veel gezopen
 
Een donderpreek gevoed door wijn en bier
Uitzinnig trok hij de registers open
"Wij hebben ons toch altijd goed bedropen?
Waarom opeens een vierde musketier?"
 
Maar Porthos zat te snoepen uit de pan
Zijn aandacht ging naar restjes smaak en vetten
En Athos zat gewoon niet op te letten
 
Het beste antwoord kwam van D'Artagnan
Een goede uitkomst was zijn pakkie-an
"Je kunt met vier een prima pot kwartetten"
 
 
Marinus is een rijke man.
Hij heeft zo’n attitude van:
Wat moet je nou? Ik lust je rauw!
Hij speelt met liefde de tiran.
 
Johanna is een mooie vrouw.
Haar glimlach zegt: ik hou van jou.
Haar hersenpan verbergt een plan
om rijk te worden en wel gauw.
 
Hij ziet haar en hij staat versteld:
zo fraai gerokt! Zijn adem stokt.
Zijn hart maar ook zijn argwaan smelt.
 
Ze heeft hem in de val gelokt.
Ze krijgt wat telt: haast al zijn geld.
Voor één keer heeft hij misgegokt.
 
 
Ik wens je niets speciaals dit jaar:
wat duur is, is inwisselbaar.
Wel wens ik jou de voorjaarszon,
een onverwachte warmtebron.
 
Een tochtje bij de waterkant,
een mus die zomaar naast je landt,
een knuffel en een simpel woord,
te weten dat je wordt gehoord.
 
Een strip, een versje of roman
waarin je fijn verdwalen kan.
En af en toe een dagje vrij,
een 'reken even niet op mij.'
 

Log in

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Zoeken

Forum Recent

Uit het archief

De Wobbelborg (naar Lewis Carroll)'t Was brimstig en de slijtse toof
Droof gronk en glimpig in het zwamp
De mimse bostels waren oof
En de maamrak uitte hamp

'Zoon, hoedt u voor de Wobbelborg!
De bijtekaak, de klauwengrijp
Ontwijk de flubberkauw, ontduik
De frumpse nekkenknijp'

Hij nam zijn vorplend zwaard ter hand
Lang zocht hij naar de zwuige barg
Hij rustte loom bij de tontoboom
En stond daar, vol van kwarg

En, wijl hij daar verkwargend was,
De wobbelborg, met ogenvlam,
Kwam wif door het verstromd gewas
 En burfde toen het kwam.

En een en twee, en om en heen
Het vorplend zwaard ging snij en snoer
Het beest ging dood en met zijn hoofd
Glumpeerde hij retour

 'En is de Wobbelborg passé?
Ach strale jongen, knuf mij lang!
O, zwateldag, kadoem kallee'
Verdrogde hij, vol zwang

't Was brimstig en de slijtse toof
Droof gronk en glimpig in het wamp
De mimse bostels waren oof
En de maamrak uitte hamp