Doek
Publicdomainvectors.org
 
Ík was getuige van veel schildersveten,
verwerpelijk en onesthetisch tevens.
Lui die elkaar voor amateurs versleten,
het werk van anderen in flarden reten.
Ach, hoe idyllisch zijn dan dichterslevens!
 
niekEelke
Foto: Eelke Kalberg
 
Lichtvoetig volgend jaar houdt u maar vast
Het eindrapport van a tot z gelezen
De kneep zit 'm, wordt daarin onderwezen
Hoeveel aan vorm in 6 minuten past
 
En dat je daarbij extra punten scoort
Als je de jury weet te imponeren
Door alles uit het hoofd te declameren
In Emmen heb je dan het laatste woord
 
Dus ben ik mij vandaag al aan het richten
Op Grindels, Bouts-rimés en Triolet
Pleiades en een Petrarcaans sonnet
Naast Villanelle, Echorijm en Spichten
 
Die stamp ik er het komend jaar wel in
Hoe hevig men er thuis ook onder lijdt
Want vader repeteert en heeft geen tijd
Die doet nu eens gewoon zijn eigen zin
 
Maar vaak bekruipt mij ‘s-nachts een kille angst
Ben ik die dag wel op mijn lobbertangst?
 
Krant
Pixabay
 
de heren hier zijn allen vaste klant
en slijten in de leeszaal vele uren
afzonderlijk verzonken in een krant
 
dit bladerwerk kan heel de ochtend duren
ze stoppen niet na dagblad één of twee
en ruilen als ze klaar zijn met hun buren
 
the Guardian, de Volkskrant, het AD
de Trouw, de New York Times, die Zeit, de Morgen
de Standaard, El País, de NRC
 
ze lezen hier in vrijheid en geborgen
ook nieuws uit landen waar ze nimmer zijn
genesteld in hun nisjes zonder zorgen
 
hun burgerschapsallure is maar schijn
in feite is hun wereld superklein
 
overtrekkarton
Pixabay
 
Benieuwd zocht ik in jufs kantoorvertrek  
Naar het geheim hoe mooi zij schrijven kon
Maar ging al gauw spontaan over mijn nek
Toen ik een doos vond boven op een rek
Gevuld met setjes overtrekkarton
 
LVC3
v.l.n.r. Passante, Boudestein, Peters en Hoogland
Deel 3 uit de serie van 4. Een week voor zijn overlijden kreeg ik van Gezienus nog
de welwillende toestemming om deze LVC-ollekebollekes hier te plaatsen. (RK)
 
Nee, onderschat hen niet!
Neem die mid-achter maar
Streed in de straten van
Vijfhuizen-west
 
Droeg in dat allerergst
IJskoudeoorlogsjaar
Onder ‘t gevechtspak
Een zelfgebreid vest
 
LICHTVOETIG6JURYVERSLAG
 
Op de laatste zondag van oktober vond alweer voor de zesde keer het officiële light verse kampioenschap van Nederland plaats. Ook dit keer in het dichtbij het treinstation gelegen eetcafé Groothuis dat over een aangenaam theaterzaaltje beschikt, inclusief balkon. De juryleden waren evenals vorig jaar: Inge Boulonois, Nicolette Leenstra, Machiel Pomp en Ton Peters. Op hun scoreformulieren stonden de drie beoordelingscriteria: Inhoud, Light Verse (originaliteit, diversiteit) en Presentatie. Voor ieder onderdeel konden de finalisten scoren op een schaal van 4 tot en met 10. Natuurlijk is het beoordelen van verzenmakers een hachelijke zaak, zeker met een kritisch publiek in de zaal dat voor een groot deel uit fans bestaat. Misschien mede daarom is er dit jaar voor de eerste keer een publieksprijs door de organisatie ingesteld.
 
Van de acht finalisten waren er drie die de tocht naar Emmen al een keer gemaakt hadden: Peter van der Vlis, Niels Blomberg en Bart Adjudant. Voor de andere vijf was het een compleet nieuwe ervaring hoewel dat natuurlijk niet voor hun podiumkunsten gold. Hannelly Krutwagen, Koos Dijksterhuis, Niek Kalberg, Rene Turk en Nando Leydes hielden het publiek aangenaam bezig. Voor Niels was het trouwens al de zesde keer dat hij in het bijbehorende boekje ‘Lichtvoetig’ gepubliceerd stond en...de vijfde keer dat hij een van de finalisten was!
 
Terwijl de jury voor de helft uit vrouwen bestond, gold dat niet voor de deelnemers. Hannelly was de enige vrouw maar dan wel een die opviel door het sublieme taalgebruik. Geografisch bijzonder was het feit dat er maar liefst drie finalisten (Bart, Koos en Niek) uit de stad Groningen afkomstig waren, de stad van Jean Pierre Rawie, vormvaste geweldenaar die overigens zelf tussen het publiek zat. Een publiek dat nu eens knallende verzen en dan weer zachtmoedige bedenksels over zich heen hoorde komen. René droeg drie verzen voor, alle drie met een daverend slot. Nando kwam overdonderend op het podium en vulde bijna zonder ademhalen zes minuten. Bart was net zo overdonderend, maar struikelde even om daarna voortvarend door te gaan. Koos koos voor het meer subtiele, bijna intellectuele. Niels eindigde dit jaar niet bij de eerste drie. ‘Misschien ben ik toch meer een vormvast dan een lichtvoetig dichter’, verzuchtte hij na afloop. Waarna hij meteen beloofde ook het volgend jaar mee te doen. Peter won, Nando werd tweede en Niek derde.
Een korte schets van deze drie.
 
Peter van der Vlis 
 
Peter neemt je direct mee in zijn verhaal. Hij is uitstekend verstaanbaar en praat zijn gedichten op vlotte wijze aan elkaar. Zijn gedichten zijn zonder uitzondering spitsvondig en kort, het taalgebruik is effectief en doet nergens gekunsteld aan. De keuze om ook een lobbertang voor te dragen was gedurfd, aangezien de lobbertang bij uitstek een versvorm is die lezend tot zijn recht komt. Een andere gedurfde keuze was dat Peter alles vlekkeloos uit het hoofd voordroeg. Hij heeft goed over de opbouw van zijn set nagedacht, de timing was perfect en hij wist precies met welk vers hij wilde eindigen. Knap om in een 'koude zaal' het publiek van A tot Z te boeien en te amuseren. 
 
Nando Leydes
 
Nando is een innemende persoonlijkheid met een forse dosis terloops gebrachte humor. Om na twee gedichten achteloos te zeggen: "ok, start de tijd, we kunnen beginnen" was schalks en ontwapenend. Zijn gedichten zijn zonder uitzondering origineel, geestig en vindingrijk. Emmen was getuige van het podiumdebuut van een ruwe diamant. Hij is een buitengewoon getalenteerde light verse dichter. 
 
Niek Kalberg
 
Niek Kalberg is een ervaren causeur, en dat merk je als toeschouwer direct. Hij maakt goed gebruik van zijn stem en heeft een prettige voordraagcadans. Hij heeft de meeste versjes voorgedragen van alle deelnemers, met geestige woordspelingen rond de termen vogeltrek, spitsmuis en abrikozen. Helaas werd zijn optreden na 6 minuten afgebroken door het rode licht. Zijn geplande slotvers hopen we bij een komende editie van Lichtvoetig alsnog te kunnen beluisteren.
 
 
 
oesters
rawpixel.com
 
Twee oesters zagen in Ten Boer
een dame met een parelsnoer.
De ene sprak: ‘Ik vind het top,
wat knapt zo’n vrouwmens daarvan op.’
De andere, vol ergernis:
‘Ik zeg je dat het roofkunst is.’
 
missingman
Gezienus in geanimeerd gesprek met Ton Peters
tijdens de voorbereidingen voor de bundel:
Mina, het ware verhaal (foto Ben Hoogland)
 
Dag Gezienus
 
De enige dichter die weet hoe lang het Light Verse Collectief bijeen is, is niet meer.
Gezienus Omvlee (1948, Oranjedorp – 2022, Odoorn), dichter, amateur historicus, fietsende reiziger, vader, echtgenoot, kenner van alles wat met Zuidbarge te maken heeft, is afgelopen week “oet de tied” gekomen.
 
Gezienus, telg uit een molenaarsgeslacht, heeft jaren gewerkt als gemeenteambtenaar in Emmen. Tijdens personeelsfeestjes bleek dat hij talent had als gelegenheidsdichter. In 2006 werd hij de eerste gemeentedichter in Emmen. Hij was initiatiefnemer van en actief in diverse culturele organisaties, waaronder Taal an Taofel van het Huus van de Taol in Beilen. Hij was lid van de Drentse Schrieverskring. Gezienus schreef in het Nederlands en het Nedersaksisch.
 
Van zijn hand verschenen verscheidene bundels, onder meer: Emmen Dichterbij (2008), Drenthe, middelpunt der aarde (2009). In samenwerking met het Light Verse Collectief schreef hij De dood en het peloton (2012), Drenthe is best mooi (op Google Maps) (2014), Binnenkort uitverkocht (2018), en Mina, het ware verhaal (2021). Onlangs verscheen van zijn hand de laatste bundel: Licht over Nederland, met 101 light verse gedichten over de Nederlandse geschiedenis. Verder was hij online op diverse sites en op facebook te vinden.
 
Als organisator van de Stichting Taalpodium Emmen (STEM), zette hij het framework op van Lichtvoetig, het jaarlijks Nederlands Kampioenschap Light Verse. Helaas kon hij dit laatste evenement niet bijwonen. Te moe, te ziek. Hij heeft nog wel het openingsgedicht voor het “boekie” geschreven. 
 
Dag Gezienus, we zullen jouw oprecht gemeende “tongue in cheek” kwinkslagen, jouw pretogen en jouw malle invallen missen. 
 
Missing man
 
We vlogen in formatie man aan man
Zo licht dat zelfs de allerijlste wolken
Ons droegen. En het zacht en suizend kolken
Van neus tot staartroer hield ons in die ban
 
We vlogen in formatie – collectief
En deden al het stuntwerk met ons vieren
Full throttle – en wat naklonk was het gieren
Van luid applaus, spontaan en explosief
 
Na vijftien jaar verdween uit de formatie
Een wingman, een unieke verspiloot
Gedreven tot hij niet meer verder kon
 
Daar vloog op bovenaardse inspiratie
In ‘t herfstlicht op zijn laatste ademstoot
¬Gezienus naar de ondergaande zon
 
Ben Hoogland
 
Gezienus
 
In ’t land van cijfers voor gedrag en vlijt
Van Brave Hendrik en van Slappe Tinus
Wordt af en toe een buitenbeen geboren
Die verder kijkt dan wat al vaak gezien is
 
In ’t land van maaiveld en van matigheid
Van middle-of-the-road en van plus minus
Komt goddank soms een dichtertje naar voren
Dat opschrijft wat door lezers niet gezien is
 
In ’t land dat nooit van cijfers is bevrijd
Waar leven op een schaal van een tot tien is
Komt af en toe een elf de boel verstoren
Die roept dat alles lang nog niet gezien is
 
De laatste strofe, dus de hoogste tijd
Een naam te noemen, knoop hem in je oren
En schrijf de letters goudomrand: Gezienus
 
Ton Peters 
 
 
Victorie
 
Ach, niets is meer zoals het was
Poëmen zullen cryptisch wezen
Door geen weldenkend mens te lezen
En helder als versplinterd glas
 
Ook rijm of metrum geeft geen pas
Noch vorm, de ouden ooit geprezen
Zijn binnenkort, zo valt te vrezen
Niet meer dan prutsers derde klas
 
Maar in één dorpje broeit verzet
Klinken rondeel en speedsonnet
Van de rebellen die bijeen
Strijd voeren om een damesbeen
 
En ooit begint dáár de victorie
Gezienus Omvlee, potverdorie
 
Rob Boudestein
 
 

gezienusomvlee

23 april 1948 - 02 november 2022

 
Deze week bereikte ons het droevige bericht dat dichter Gezienus Omvlee (Oranjedorp, 1948) op woensdag 2 november, enkele dagen na de lightversewedstrijd te Emmen, is overleden. Hij werd 74 jaar.
 
Al ruim een jaar was hij ziek. Hij was niet meer in staat het zesde Nederlands Kampioenschap Light Verse bij te wonen. 
Gezienus was de drijvende kracht achter het NK Light Verse Dichten. Zonder hem was STEM Lichtvoetig er nooit geweest. 
 
Onvermoeibaar waren zijn inspanningen en niet uitsluitend voor het jaarlijkse kampioenschap. Hij deed veel meer.  Hij was de eerste gemeentedichter van Emmen, won de Poëzieprijs van de provincie Drenthe en was een van de dichters van het Light Verse Collectief. Hij maakte ellenlange fietstochten door noordelijke en zuidelijke streken van Europa. 
 
Al in 2010 sloot hij zich aan bij Het vrije vers. Ondanks zijn ziekte verscheen nog geen jaar geleden zijn enthousiast ontvangen Licht over Nederland, een even fraaie als geestige bundel over de hoogtepunten uit de vaderlandse geschiedenis.
 
In het Dagblad van het Noorden werd hij eens betiteld als de man van strakke regels en vaste versvormen. Met Gezienus verliezen we een bevlogen dichter en geweldige ambassadeur voor light verse. Hij was een aimabel man die door velen gemist zal worden. 
Het vrije vers wenst zijn vrouw Erna en alle andere dierbaren de nodige sterkte toe. 
 
Op dinsdag 8 november vindt de uitvaart plaats in Odoorn.
 
Rust in vrede, opperbeste Gezienus. 
 
gezienussonnet2
 
 
Bovenstaand sonnet verscheen op 3 januari op de voorpagina van Het vrije vers.
 
niekEelke
Foto Eelke Kalberg
 
Niek Kalberg werd derde bij het zesde NK Light Verse in Emmen!
 
Schiphol
 
U wilt een avontuurlijk reisje boeken?
Kijk dan eens op de website van Schiphol
Klik daarna op 'survivaltocht' en scrol
En weet dat u niet verder hoeft te zoeken
 
Uw trip begint meteen op de parkeer
Daar loopt u volop kans om te verdwalen
Ons reddingsteam komt u na uren halen
(Wanneer er personeel is bij Beheer)
 
Net als u denkt: 'Is het alweer voorbij?'
Dan hebben wij in onze programmering
Meteen voor u een volgende ontbering
Want binnen hoort u al een scheldpartij
 
Daar schuift u aan bij massa's landgenoten
Voorzien van een bijzonder slecht humeur
Goedkope after shave en lichaamsgeur
Na twee uur bent u nog niets opgeschoten
 
En om u heen een groeiende ravage
Een man zakt in elkaar met hongerklop
En iemand houdt zijn plas niet langer op
Een ander schopt tegen uw handbagage
 
Als liefhebber blijft u beheerst en sterk
Terwijl de irritaties overkoken
Zijn overal gevechten uitgebroken
'Kijk aan', denkt u, 'dat is het echte werk'
 
Een laatste kreet is her en der te horen
Natuurlijk gaat die u door merg en been
Voorzichtig loopt u om de lijken heen
En verderop wordt er een kind geboren
 
Na nog een nachtje slenteren en sjokken
Komt u tevreden en geheel voldaan
Bij incheckbalie vierentwintig aan
Uw vliegtuig blijkt al urenlang vertrokken
 
Men kijkt bedeesd maar u maakt geen stampei;
'Ik heb genoten', zegt u, 'ergens nóg 'n rij?'
 
Niek Kalberg 
 
Uit Lichtvoetig VI, de verzamelbundel met de beste inzendingen voor het Nederlands Kampioenschap Light Verse Dichten 2022 te Emmen. De bundel bevat werk van 25 dichters en telt 92 blz. ISBN: 978 90 83251974. Bij Taalpodium STEM te koop voor €10. Te bestellen voor € 15 (inclusief verzending) via taalpodiummmXoutlook.com (X=@). Of maak het bedrag over op NL62 RABO 0170 2964 07 t.n.v. Taalpodium Emmen en Lichtvoetig VI valt per omgaande in uw brievenbus. 
 
nandoklomp
 
Nando Leydes werd tweede bij het zesde NK Light Verse in Emmen!
 
Liefdesbrief
 
Ik wou dat ik een dichter was
Dan schreef ik strofe en refrein
En zou met rijm jouw lijf larderen
 
Een schilder zou ik willen zijn
Dat jij poseert in mooie kleren
En dan zo'n laag gesneden hals
 
Het liefste zou ik musiceren
Bezong jouw lichaam sappig mals
Met altviool en contrabas
 
Helaas ik zing een toontje lager 
Met heel mijn hart,
 
De voordeelslager 
 
Nando Leydes
 
Uit Lichtvoetig VI, de verzamelbundel met de beste inzendingen voor het Nederlands Kampioenschap Light Verse Dichten 2022 te Emmen. De bundel bevat werk van 25 dichters en telt 92 blz. ISBN: 978 90 83251974. Bij Taalpodium STEM te koop voor €10. Te bestellen voor € 15 (inclusief verzending) via taalpodiummmXoutlook.com (X=@). Of maak het bedrag over op NL62 RABO 0170 2964 07 t.n.v. Taalpodium Emmen en Lichtvoetig VI valt per omgaande in uw brievenbus. 
 
 
MarchienBrons2
Foto Marchien Brons
 
Peter van der Vlis won het zesde NK Light Verse in Emmen!
 
Op een kwartel (trijntje fop)
 
Een dove kwartel uit De Peel
Is nachtportier in een bordeel
Zijn handicap is geen bezwaar
Integendeel, bedenkt u maar: 
Wat er gebeurt in zulk een oord
Is sowieso toch ongehoord
 
Thuiswerkleed (ollekebolleke)
 
Leed van de thuiswerker:
Echt om de haverklap
Gaat door de kooplust van 
Buren mijn bel
 
Steeds meer fungeer ik als 
Afgifteservicepunt
Voor die pakketjes van
Post punt NL
 
Peter van der Vlis
 
Uit Lichtvoetig VI, de verzamelbundel met de beste inzendingen voor het Nederlands Kampioenschap Light Verse Dichten 2022 te Emmen. De bundel bevat werk van 25 dichters en telt 92 blz. ISBN: 978 90 83251974. Bij Taalpodium STEM te koop voor €10. Te bestellen voor € 15 (inclusief verzending) via taalpodiummmXoutlook.com (X=@). Of maak het bedrag over op NL62 RABO 0170 2964 07 t.n.v. Taalpodium Emmen en Lichtvoetig VI valt per omgaande in uw brievenbus. 
 
ivooliviermiddendorp
Foto: Olivier Middendorp
 
U heeft mijn facie moeten missen
Want ik was niet van de partij
Ik hoef geen smoesjes op te dissen
Ik was er doodgewoon niet bij
Ik hou niet van begrafenissen
Ik wil niet eens naar die van mij
 
vermeer
Wikimedia.Commons
 
O, wat een heerlijkheid
Fijn het museum in
Hier ben ik echt wat je noemt
Een fanaat
 
Met een blik soep en wat
Tweecomponentenlijm
Zet ik mij in voor een
Beter klimaat
 
afficheEmmen2022
 
 
 
Steels
Wikimedia.commons
 
Die gaat nog eens naar de verdoemenis.
Als iets in huis verdwijnt, verdenk ik Doris.
Soms is het tafelzilver bij de dis,
dan weer een boek of beeldje wat ik mis.
Neem nooit een minnares met dievenmores!
 
vlinder
Pixabay
 
Een vunzige vlinder uit Loenen
probeerde een rupsje te zoenen
hij werd van de rups
nou eenmaal heel hups
maar wilde wel méér dan cocoonen
 
mantelpak
Pxhere.com
 
Ze noemen Bo een tepelmaniak
Omdat ze altijd tepelselfies maakt
Maar aan kritiek heeft zij volledig lak
Sans gêne stapt ze uit haar mantelpak
En toont ons al haar kiekjes piemelnaakt
 
catwalk
Pixabay
 
Ze worden in een jeans jumpsuit geboren
met levenslang garantie op de stretch,
van alle kanten een geslaagde match
die niet in smakeloosheid kan ontsporen
 
Een outfit om in elke scene te scoren,
meteen van het begin af aan (from scratch)
een absolute ogentrekker (catch)
die dwars door elke trend heen blijft bekoren
 
Toch heeft de kat de catwalk nooit betreden,
de gratie en de soepelheid ten spijt
blijkt men niet in een modeshow te passen
 
Ze worden voor modellenwerk gemeden
omdat men soms ter plekke uitgebreid
publiekelijk zijn kont gaat zitten wassen
 
logolacoste
 
De wereld wordt bestuurd door wat reptielen
En in de kamer zitten hun debielen
Wat bleek na lekken van de boekhoudposten?
Baudet staat op de loonlijst van Lacoste
 

Log in

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Zoeken

Forum Recent

Uit het archief

Lente 2 (in bout rimé)Kijk de drommen op terrassen
in hun dikke winterjassen
snoevers die in T-shirt zitten,
of ze stikken van de hitte
ook de buurvrouw kom je tegen
met haar prietpraat over regen

Nu de winter echt voorbij is
zodat iedereen weer blij is
gaan ze chatten, gamen, mailen
zullen kids weer buiten spelen
door hun ballen en hun gillen
wil ik hen met liefde killen

Loop je op zo'n bloemenmarkt,
schoffelt scheldend, spit en harkt
graait bij plantjes in de grond
in de gore kattenstront
ik hoor tevens elke nacht
katgejank op volle kracht

Hoor daar zit een kat te mauwen
en mij uit de slaap te hou’en
ook te gek om los te lopen:
lui met autoramen open
house bederft mijn trommelvliezen
en trilt vulsel uit mijn kiezen

Dus ik leef een maand of zes
mudjevol vakantiestress
maar dan zal de kou beginnen
en mag ik weer fijn naar binnen

(Op de wijze van Big City van Tol Hansse)