Even een overpeinzing voor degenen die hun schoenen binnengehaald en de schoorsteen afgesloten hebben.
Kapoentje. Gecastreerde haan, hahaha.
Sinterklaas is een gecastreerde haan. Ja, dat weten we nu wel.
Waarom dit lied? Het was eigenlijk half een spotliedje, dit versje, maar waarom kapoentje? Verwijzing naar het celibaat wordt dan gezegd, maar het is iets minder simpel al zal het wel kloppen; kapoentje was ook een spotnaam voor joden vanwege hun besneden zijn.
Maar wie kwam op het idee de goede sint voor kapoen uit te maken? Dat is eenvoudig te beantwoorden: jan en alleman. Want de associatie met Klaas Kapoen lag voor de hand en die kende iedereen. Klaas Kapoen was de naam van een stripheld uit die tijd, een booswicht, bekend van de prenten van Brepol  en meer mensen werden voor Klaas Kapoen uitgemaakt. Er bestaat een versie uit 1905 van Sinterklaas kapoentje waarin hij Klaaskapoentje wordt genoemd en in  het volgende fragment van Hendrik Conscience uit Eene stem uit het graf van rond dezelfde tijd blijkt hetzelfde. Geniet er maar eens lekker van; zonder kinderen en met een stuk speculaas en warme chocolademelk kom je helemaal in de sfeer:

 

" Daar is, bijvoorbeeld, M. Spoormans, onze brouwer, mijn oude vriend, de vlijtige kerkmeester; die heeft slechts éénen zoon, zijne hoop en, tot voor een paar maanden, zijne vreugde. De ongelukkige jongeling heeft Magdalena gezien en is betooverd geworden door den duivel, die uit hare zwarte oogen kijkt. Nu is de verdwaalde gansch op den hol geraakt; hij veracht zijns vaders gebeden en raad, en zit halve nachten te Meerhout in den wijn tot over het hoofd, en met liederlijke gezellen zijns vaders duur gewonnen geld in slemperij te verkwisten. Ik ben gelukkig, Klaas, dat men uwe zaak bij mij erger gemaakt heeft dan zij is Nu zijt gij verwittigd. Beloof mij, dat gij het gevaarlijk vrouwmensch zult ontwijken, nimmer nog een woord met haar zult wisselen..... Kom, beloof het mij.’
‘Ik beloof het, heer pastoor,’ mompelde de ondermeester schier onhoorbaar, als wilde de verbintenis hem niet zonder geweld over de lippen.
‘Ga nu in vrede, mijn zoon, en dank God, dat Hij u voor erger kwaad heeft behoed.’
Klaas Bol haastte zich de kamer te verlaten en liep in allerijl door den gang, uit schrik dat Katrien, de meid, hem nog met hare harde spotternijen aan het lijf zou gaan.
Inderdaad, hij hoorde haar van uit de keuken roepen: ‘Welnu, welnu, Klaas Kapoen, hoe maakt.....?’
Maar hij was de deur uit en vluchtte achter de kerk weg."

 

 

 

 

Log in

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Zoeken

Forum Recent

Uit het archief

Goede Vrijdag

Wanneer het jaar het kerstfeest nadert
Blijkt steeds de godsvrucht weer volgroeid
Die na de partus onvermoeid
Op zoek gaat naar zijn echte vader.
 
Normaal kent men niet veel genade
Voor wie met vreemde vrouwen knoeit
En wordt zo’n viespeuk slechts verfoeid
Als vuige huwelijksverrader.
 
Aan Pasen hecht ik meer geloof
Daarvoor is ’t christendom te prijzen.
Veelvuldig zijn de godsbewijzen
 
Wanneer ik door de drank verdoofd
Op zondagmorgen mag herrijzen
Met resten vrijdag in het hoofd.