Refrein/seriegedicht  waarbij de tweede regel van de twee strofen steeds dezelfde is. Frans middeleeuws-religieuze oorsprong: de priester zei een regel op en de gemeente antwoordde met 'Kyrie eleison' (Heer, ontferm u over ons). Het aantal regels bedraagt X x 2 of X x 4.


Rijmschema

aA x X of aabB ccbB


Overige informatie

Psalm 136 (uit de berijming van het Genootschap 'Laus Deo, Salus Populi"):

Looft den Heer, want Hij is goed, looft Hem met een blij gemoed,
want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid!

Looft den groten God, wiens troon hoger rijst dan die der goôn
want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid!

Looft der heren Opperheer, buigt u need'rig voor Hem neer,
want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid!

Looft Gods macht, die onbeperkt gadeloze wond'ren werkt,
want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid!

Looft Gods wijsheid; door Zijn woord bracht Hij al de heem'len voort,
want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid!

D´aard hief uit der waat´ren schoot zich omhoog, toen ´t God gebood,
want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid!


God schiep aan des hemels trans grote lichten, rijk aan glans,
want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid!

Aan de zon schonk God gezag, d´opperheerschappij der dag,
want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwighied!

 

Maan en sterren, min in pracht, schonk Hij heerschappij bij nacht,
want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid!


Looft Hem, die Egypte´s staat sloeg in ´t eerstgeboren zaad,
want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid!

 

Looft den Heer, wiens heerschappij Isrel voer´d uit slavernij,
want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid!


Looft den Heer, wiens sterke hand Isrel leidd´uit Faro´s land,
want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestsaan in eeuwigheid!

Looft Hem die het rode meer heeft verdeeld voor Mozes´heir,
want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid!

 

Die door diens verdeelden plas Israëls Geleider was,
want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid!

 

Die vorst Faro´s legermacht in de Schelfzee t´onder bracht,
want Zijn gunst ,alom verspreid, zal bestaan in eeuwighed!

 

Die Zijn volk, als bij de hand, leidde door woestijn en zand,
want Zijn gunst, alom verspeid, zal bestaan in eeuwigheid!

 

Die, tot wering van ´t geweld, koningen heeft aangesteld,
want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in euwigheid!

 

Die de vorsten, trots van moed, heeft doen smoren in hun bloed,
want Zijn gunst, alom verspreid, zal betaan in eeuwigheid!

 

Looft hem, die den Amoriet van zijn grootsen zetel stiet,
want zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid!

 

Looft hem, wiens geduchte macht Bazan's koning t'onder bracht,
want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid!

 

Die hun land, dat d'ogen streelt, Israël heeft toebedeeld,
want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid!

 

Looft hem, nu die erfenis, naar Zijn woord bevestigd is,
want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid!

 

Die in onzen lagen stand ons genadig bood de hand,
want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid!

 

Die ons, olnder 't leed gebukt, heeft uit 's vijands macht gerukt,
want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid!

 

Looft hem, looft Hem, al wat leeft, die al 't vlees zijn voedsel geeft,
want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid!

 

Geeft den God des hemels eer, lof zij aller scheps'len HEER,
want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid!
Als u tot hier gekomen bent begrijpt u dat u zich hier beter niet mee bezig kunt houden, tenzij u zeer religieus bent en bij een enge denominatie behoort, of hier een satirische draai aan weet te geven.

Log in

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Zoeken

Forum Recent

Uit het archief

BijnaHet leek alsof ze wel wat wilde,
voor mij een hele openbaring
Totdat ze ‘Nee, niet verder! gilde
daar gíng mijn bijna blootervaring